Πέρα από το κατώφλι

Η Δημιουργική διαδικασία περιλαμβάνει πληθώρα εμποδίων και αδιεξόδων. Μερικές φορές ένα φαινομενικά αδιέξοδο τελικά προκύπτει πως είναι αντιθέτος ένα κατώφλι προς νέες κατευθύνσεις. Μετά το κατώφλι αυτής της δημιουγικής στιγμής η διαδικασία ανανεώνεται και παρέχει νέα ανοίγματα και επιλογές,μετά από αυτό το ατύχημα προκύπτουν εικόνες έτοιμες να ξεγλιστρίσουν από τον έλενχο και να συνεχίσουν την οργανική κίνηση που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια του θεατή.